Overzichtskaart grondwatermeetnet Gemeente Heiloo


Hieronder ziet u de peilbuizen van de gemeente Heiloo waarin de grondwaterstand gemeten wordt.

This map was created using ArtDiver

Please wait while the map data loads...

Gepubliceerd m.b.v. ArtDiver

De blauwe aanwijzers markeren de peilbuizen waarin de grondwaterstand handmatig gemeten wordt. De rode aanwijzers markeren de peilbuizen waarin de grondwaterstand met behulp van een zelfregistrerende datalogger ieder uur gemeten wordt. De gele en groene aanwijzers markeren vervallen peilbuizen waarin de grondwaterstand respectievelijk handmatig en met behulp van een zelfregistrerende datalogger gemeten is. Als u op een markering klikt, ziet u gegevens van de peilbuis en kunt u op 'Grondwatermetingen' en 'Peilbuis specificaties' klikken. Rechts van de overzichtskaart is een uitklapmenu beschikbaar waarin alle peilbuizen weergegeven zijn, hierin kunt u een peilbuis selecteren en kan de gewenste groep aan en uit gezet worden.